Tuesday, December 21, 2021

اولين دواى زرقى وقايوى ويروس ایچ. آی. وی. كه تاثير فوق العاده طولانى مدت دارد جواز استعمال يافت


اولين دواى زرقى وقايوى ويروس HIV كه تاثير فوق العاده طولانى مدت دارد توسط اداره دوا و غذاى امريكا جواز استعمال يافت.
اين دوا Cabotegravir ( كبوتيگراوير) نام دارد كه انزايم انتيگراز را به طور طولانى مدت نهى مى كند. دو دوز آغازى آن به فواصل يك ماه توصيه مى شود و دوز هاى تعقيبى آن هر دو ماه بعد قابل تطبيق است.
اين دستآورد يك آرزوى كهن خصوصاً براى پيشگيرى دكتوران و كارمندان صحى از مصابيت به ويروس HIV است كه در حين خدمات روزانه بدان معروض استند و همچنان كيفيت عرضه خدمات صحى را براى بيماران مصاب HIV بهبود مى بخشد.
برای مطالعه بیشتر بالای جمله انگلیسی زیرین کلیک کنید :
درود،
٢١ دسامبر ٢٠٢١No comments:

Post a Comment