Thursday, January 27, 2022

درنگها و پیرنگهای کلینیکی - بخش سوم

 


اولین عمل پیوند قلب خوک در بدن انسان ثبت تاریخ شد❗️ اما چرا از خوک ؟

 

  نسل عده ای از حیوانان اصلاح شده ژنتیکی از نظر رفتار کارکرد با انسان مشابه است. از جمله محصولات طبی ناشی از سگ در طبابت بنام کنين ، محصولات خوکی بنام پورسین و از موش بنام میورین یاد می شود. 

اما درین میان خوک دارای رفتار فزیولوژیک و ژنتیک خیلی مشابه به انسان است. هر نوع پروسیجر مداخلوی عملیاتی ، هر نوع کشفیات جدید طبی، هر نوع ادویه جات و ابزار تکنالوژیک به ترتیب بالای اين حيوانات تطبیق می شوند تا به سطح عرضه خدمات صحی بالای انسان ها قابل تطبيق باشند.


خوک ها یگانه موجودات زنده ای استند که برای طولانی شدن عمر انسان و صحتمندی انسان ها در طول تاریخ بيشتر از همه موجودات ديگر قربانی مى دهند.

 در پیوند اعضاء از سالهای قبل بسیاری از قسمت های خوک بالای بدن انسانها تطبیق شده است. همه ازین روست که اعضای بدن خوک دارای کارکرد ثابت تر نزد انسانها بوده ، رشد سریع داشته و از نظر اندازه و کار فزیولوژیک مثل اعضای بدن انسان است.

  در سال 1992 در دانشگاه پدوای ایتالیا در نزد یک خانم 53 ساله اولین کبد ( جگر) اصلاح شده خوک تطبیق شد. این خانم از التهاب وسیع کبد رنج می برد که در آن هنگام راه دیگر نداشت و کسی برای وی جهت پيوند عضو در دسترس نبود. این پیوند کبد خوک باعث شد که وی الی یافت شدن کبد انسان زنده بماند. همچنان در جهان برای اشخاص مصاب سوختگی های شدید از پیوند جلدی خوک استفاده می شود. دسام ( دریچه های مصنوعی ) قلب در نزد اشخاص که دریجه های قلب شان گشاد و یا تنگ است از ترکیبات حجرات خوکی استفاده می شود.

  قبل از اینکه محصولات ساختگی انسولین برای تداوی بیماران شکر ایجاد شود انسولین از حجرات پانقراص خوک ها تهیه می شد که در سراسر جهان برای تمام بیماران مورد استفاده قرار می گرفت. فعلن در تمام جهان از هورمون ACTH خوک ها جهت تداوی بیماری های مفصلی و التهابی استفاده می شود. از غده تایراید خوک برای بیماران تایراید و همچنان سورفکتانت از شش های خوک اخذ شده و برای کودکان با شش های نابالغ مورد استفاده قرار می گیرد.

  در اخیر باید گفت هیپارین که یکی از مهمترین ادویه رقیق کننده خون است که وسیعا در نزد خانم های باردار، بیماران حملات قلبی، بیماری های رگها، در عمل های جراحی و به طور وقایوی برای اشخاص داخل بستر طولانی مدت و ده ها موارد دیگر استفاده وسیع دارد. هرچند صنعت فعلی اشکال ساختگی آنرا در سال های اخیر می تواند تولید کند ولی طی سالیان قبل و هنوز هم در سطح جهان یگانه منبع آن غشای مخاطی روده خوک ها می باشد.

  پس می توان گفت که ولو روحانیت هر چیز را حرام مطلق بگرداند، ساینس به نحوی از انحناء بى طرفى خود را حفظ كرده و از آن تبعيت نمى كند. يعنى هیچ شخصی در دورترین نقاط جهان اعم از هر دين و مذهبى وجود ندارند که لابُد در خون اجدادش وپس در خون خودش محصولات طبى حيوانى و بالاخص خوکی هر از گاهی در دوران و جریان نبوده باشد.

  قرآن کریم نیز تایید میکند که در صورت که بحث مرگ و زنده گی مطرح باشد میتوان از حرام به قدر که باعث زنده ماندن شود استفاده کرد !#دكتور_نبيل_پاكطين 

Tuesday, January 11, 2022

Primary Vs. Secondary Ventricular Fibrillation

 Ventricular Fibrillation (VF)  is the most frequent cause of death in myocardial infarction.

The primary Ventricular fibrillation is the VF that is occurring in less than 24 hours (before revascularization). This is accounting for 90% of all pre-hospital deaths in STEMI. The primary VF also can be appeared as so-called reperfusion arrhythmias after thrombolysis. Here the immediate defibrillation is the only first-choice treatment, not anti-arrhythmic drugs.

The secondary Ventricular fibrillation is the VF that is occurring in more than 24 hours (after revascularization which has a worse prognosis). It is mainly due to two factors whether remained anatomical arrhythmogenic substrate or as a result of heart failure. Here the first-choice treatment is anti-arrhythmic therapy or ICD implantation as soon as possible after 4 weeks, but, as a bridging therapy, the wearable defibrillator must be undertaken.

If the VF occurs after PCI with stent implantation, acute stent thrombosis must be considered which has a 50% mortality rate and in this scenario, the patients need re- catheterization.

If the VF occurs after 48 hours and acute stent thrombosis is ruled out in SCD- HeFT Study: not more effective than placebo and in NYHA class III patients even increase the mortality. This trial showed a lack of survival benefit for treatment with amiodarone vs. placebo in patients with LVEF ≤35%. Unlike sodium channel blockers, however, amiodarone can be used without increasing mortality in patients with HF.

Amiodarone has a broad spectrum of action that includes blockade of depolarizing sodium currents and potassium channels that conduct repolarizing currents; these actions may inhibit or terminate VAs by influencing automaticity and re-entry.